Peygamber Efendimizin şefaati nasıl anlaşılmalıdır

(Okunma sayısı 122 defa)
CeeMoo

CeeMoo

Peygamber Efendimizin (s.a.s) şefaati nasıl anlaşılmalıdır?

 

Cenabı Allah, İnfitar suresinin 19. ayetinde kendisinden başka kimsenin  şefaat edemeyeceğini bildiriyor. Bu ayet çerçevesinde Peygamber  Efendimizin (s.a.s) şefaati nasıl anlaşılmalıdır?

 

 Cevaplar

 

Bahsedilen ayette "O gün, kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlayamayacağı  bir gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır" buyrulmaktadır.

 

Bu ayette anlatılmak istenen şu şekilde açıklanabilir:  O gün hiçbir  kimse başkası için bir fay*da sağlayamaz, kimse kimseyi koruyamaz;  herkes kendisini düşünür ve kendi der*diyle uğraşır. Herhangi bir zararı  dokunabilir endişesiyle çoluk çocuğundan ve ya*kın akrabasından dahi  kaçar. Allah izin vermedikçe hiçbir şefaatçi şefaat edemez. O gün iş  Allah'a kalmıştır. O dilediği gibi tasarrufta bulunur, kimseye -dünyada  verdiği gibi- tasarruf yetkisi vermez.

 

Bu ayette vurgulanmak istenen o gün kimsenin şefaat edemeyeceği değil o  günün dehşetli bir gün olduğudur. Çünkü kıyamet gününde şefaatin olacağı  ayet ve hadislerle kabul edilen bir gerçektir.

 

Ahirette şefaatin olacağı Kitap ve Sünnetle sabittir:

 

Peygamber, velî, şehid ve bildikleri ile amel eden imanlı âlimler ve  kâmil mü'minler gibi Allah'ın müsaade ettiği, rızasına mazhar olmuş,  nezdinde bir değer ve yakınlığa erişmiş kimselere şefâat etme izni  verilebilecektir (Bakara Suresi, 2/255; Yûnus Suresi, 10/3; Meryem  Suresi, 19/87; Tâhâ Suresi, 20/109; Zuhruf Suresi, 43/86).

 

Peygamberler ve diğer şefâatçıların şefâatları, Allah'ın râzı olacağı ve  haklarında şefâat edilmeğe izin verdiği kimseler hakkında olacaktır  (Enbiyâ Suresi, 21/27-28; Duhân Suresi, 44/41-42; Buharî, Cihad 189;  Müslim, İmare 6).

 

Kâfirler için şefâat kapıları kapalıdır (Bakara Suresi, 2/48, 123, 254;  Nisâ Suresi, 4/116; A'râf Suresi, 7/53; Mü'min Suresi, 40/18; Secde  Suresi, 32/4; Zümer Suresi, 39/44; Müddessir Suresi, 74/48; İnfitâr  Suresi, 82/19). Peygamberler bile kâfirlere şefâat edemeyeceklerdir.  Kâfirler layık oldukları cezâlarını çekeceklerdir. Hz. İbrahim'in (a.s)  -âhirette babası ile karşılaştığında- onun için hiçbir şefaatte  bulunamaması, Allah'tan "Kâfirlere ben cenneti haram kıldım " cevabını  alması da buna delâlet eder (Buharî, Tefsir, 26). Bu konuyla ilgili  olarak (bkz. Buharî, Enbiya 8; Tefsir 6; Rikak 45, 53; Müslim, Fedâil  9). Yalnız Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir hadisinde, şefaati sebebiyle  amcası Ebû Talib'in ateş çukurunun topuğuna kadar gelen yerinde  bulunacağını söylemiştir (Buharî, Meğazi 73; Müslim, İman 90). Bu da  sadece Resûlullah'a tanınan bir şefâat hakkı olsa gerektir. Çünkü Ebû  Talib, Rasûlüllah'a pek çok yardım ve iyiliklerde bulunmuştur.

 

Peygamberlerin şefaati: Âhirette peygamberlerin hepsine mü'minlere  şefâat etme hakkı tanınmıştır. (Buhârî, Rikak 45; Tevhid 33; Müslim,  İman 81; Ebû Dâvûd, Cihâd 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned 3/94 vd. 325,  5/43; Tirmizî, 2/66).

 

Her peygamber kendi ümmetine şefâat edecektir (Buhârî, Tefsir Sûre 18).  İnsanlar muhakeme olunmak için mahşerde toplandıklarında, peygamberler,  "Allah'ım selâmet ver, Allah'ım selâmet ver" diye duâ edeceklerdir  (Buhârî, Rikak 52; Müslim, İman 81). Peygamberlerin ve Peygamber  Efendimizin şefaati "şübpesiz ki Allah, kendisine eş tanınmasının (şirk  koşulmasının) günahını yarlıgamaz. Ondan başka dileyeceği kimsenin  günahını mağfiret eder" (Nisâ Suresi, 4/116) âyetinin hükmünce, Allah'ın  izniyle mü'minlere şamil olabilecektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s)  hadislerinde büyük günah işleyenler de dâhil, mü'minlerin şefaatine nail  olacaklarını söylemiştir (Buhârî, Rikak 51; Ebû Dâvûd, Sünnet 20).

 

Peygamberler içinde ilk defa şefâat edecek ve şefaati kabul olunacak  peygamber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’dir. (Müslim, Fadâil  2). Âhirette Efendimizin (s.a.s.) bu ilk şefaati, mahşer halkının  muhakemeye başlanılması hakkındaki umûmî ve büyük şefaattir. Hz.  Peygamber’in (s.a.s.) birçok hadis kitaplarında zikredilen bu büyük  şefaatinin (eş-şefâ'atü'l'uzmâ) ana hatları şöyledir: Allah, insanların  hepsini düz ve geniş bir sahâda hüküm ve hesap için toplayacaktır. Orada  insanların meşakkat ve gamı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bu  sırada insanların bir kısmı, diğer bir kısmına, "Size erişen şu fâciayı  görmüyor musunuz? Rabbinize size şefâat edecek birisine gidiniz" derler.  Sırasıyla Âdem (a.s), Nûh (a.s), İbrahim (a.s), Mûsâ (a.s) ve İsâ (a.s)  peygamberlere gelirler. Bu peygamberlerden her biri onları diğerine  gönderir. Nihayet Hz. İsâ, onları Efendimize (s.a.s.) gönderir. O vakit  Efendimiz (s.a.s.) Arş'ın altında secdeye kapanır. Allah ona secdesinde  yapılacak hamdlerin en güzelini ilham eder. O Allah'a hamdettiği sırada  "Başını kaldır, iste, verilir. şefâat eyle şefaatin kabul olunur"  cevabını alır. Muhakemeye başlanır. Bundan sonra Efendimiz’in şefaatiyle  imanlılardan bir miktar cehennemden çıkarılır. Resûlullah, bir kaç defa  daha secdeye kapanarak Allah'a hamd ve dua eder. En nihayet onun  şefaatiyle, Allah'ın izin ve takdiri dâhilinde mü'minlerden büyük bir  çoğunluk cehennemden çıkarılacaktır. İşte Peygamber Efendimizin (s.a.s)  haiz olduğu bu şefâat makamı "Makâm-ı Mahmûd"dur (İsrâ Suresi, 17/79;  Buhârî, Tevhid 24; Müslim, İman 84).

 

Peygamber Efendimizin şefaatiyle hesaba ve sorguya çekilmeden Cennet'e  girecekler de olacaktır (Buhârî, Tefsir 18; Müslim, İman 84).

 

Cennet'te derecelerin artırılması için ilk şefâat edecek peygamber,  Peygamber Efendimizdir (s.a.s). Bunu beyan eden hadisi şeriflerinde  Efendimiz (s.a.s) şöyle buyururlar: (Cennet'te insanların ilk önce  şefâatte bulunanı benim" buyurmuştur (Müslim, İman 85).[/b]    

 

Merhaba Ziyaretçi

*

Haberler

Sitemize Hoşgeldiniz ... Sitemizden daha iyi faydalanmak için kayıt olunuz

  • Toplam İleti: 6590
  • Toplam Konu: 5844
  • Toplam Üye: 23
  • Son Üye: curkam
  • Bugün En Çok Çevrimiçi: 525

En son gönderilen iletileri göster
[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Üyeler

  • 466 Ziyaretçi
  • 0 Üye
  • (58 Örümcek)

Son 1440 dakika içinde aktif olan üyeler: Yandex (56), Google (2)

Bugün En Çok Çevrimiçi: 525
En Çok Çevrimiçi: 747 (07 Haz 2019 12:34)